1. Автори повинні підготувати статтю в текстовому редакторі LATEX (версія MikTEX 2.1 i вище). Статті, підготовлені в інших текстових редакторах, до розгляду не приймаються.

2. Надрукований текст статті (2 екз.) надсилається на адресу редколегії. Електронний варіант статті передається електронною поштою за адресою appl-dpt@chnu.edu.ua.

3. Автори повинні вказати правильний індекс УДК.

4. Остання сторінка набраної в редакторі LATEX статті повинна бути заповнена не менше ніж на три чверті аркуша паперу формату A4.

5. Файл редактора LATEX повинен мати наступний вигляд:\documentclass[10pt]{book}
\sloppy
\setlength{\voffset}{-30mm} \setlength{\hoffset}{-20mm}
\setlength{\textwidth}{170mm} \setlength{\textheight}{240mm}
\usepackage[cp1251]{inputenc} \usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[english,russian,ukrainian]{babel}
\usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage{amsmath}
\begin{document}
\setcounter{equation}{0}
\large
\twocolumn[УДК 123.456
\begin{center}
{\Large \bf \copyright 2015 р. \,\, А.Б. Автор (Автор англійською мовою)\/}
\bigskip

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
\end{center}

\begin{center}
{\bf НАЗВА СТАТТI (Назва статті англійською мовою)\/}
\end{center}

\begin{center}
\parbox{15cm}{\normalsize \parindent=0.5cm
Резюме українською мовою.

\bigskip

Резюме англійською мовою.}
\end{center}

\bigskip
] \markboth{}{}

Текст статті.
\bigskip

{\normalsize\centerline{СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ}
\medskip

1. {\it Автор А.Б.\/} Назва книги. --- К.: Наук. думка, 1992. --- 280 с.

2. {\it Автор А.Б.\/} Назва статті // Укр. мат. журн.~-- 2004.~-- {\bf 10}, N1.~-- С.~101-111.
}

\end{document}


Вгору Вниз